Er du involveret i en retslig tvist om veje eller hævd? Så besøg sagfoererne.com

Er du involveret i en retslig tvist om veje eller hævd? Så besøg sagfoererne.com

Nå til enighed om vedligeholdelsen af private veje

Når private veje og private fællesveje skal vedligeholdes, kan der hurtigt opstå stridigheder naboer imellem. I disse tilfælde er det nemlig ikke det offentlige men derimod husejerne selv, der skal sørge for, at vejen er farbar og sikker at benytte.

Både posten, skraldemændene og beboerne selv er afhængige af vejen, og derfor kan det have kedelige konsekvenser, hvis vejen er hullet og ufremkommelig. Det er imidlertid ikke altid, at naboer kan blive enige om, hvem der skal betale, og hvor meget der skal betales. Her kan Sagførerne hjælpe dig. De er nemlig eksperter i al jura, der relaterer sig til fast ejendom. Blandt andet også lovgivningen om veje. Samtidig har de stor erfaring med at løse tvister mellem naboer, og de hjælper også gerne med at behandle sagen i retten, hvis den ikke kan løses på anden vis. Læs mere på www.sagfoererne.com, hvor du kan finde meget brugbar information omkring de gældende regler for private veje.

Professionel behandling af sager om hævd

Sager om hævd drejer sig ofte om, hvorvidt et stykke jord hører til den ene eller den anden ejendom. Hvis ikke parterne selv kan blive enige, må sagen nødvendigvis afgøres ved en skelforretning eller ved en sag for domstolene.

Også i sager om hævd kan Sagførerne vise sig at være en uvurderlig allieret. Det er nemlig afgørende for sagens udfald, hvordan sagens omstændigheder, beviserne og retsreglerne præsenteres for den myndighed, der skal afgøre sagen. Det kan derfor ikke anbefales selv at føre sagen. Uden en advokat ved din side, som kan fremlægge sagen juridiske korrekt og på den optimale måde, risikerer du let at ende med et udfald, der er dårligere, end det du egentlig kunne have fået.

Sagførernes advokater er eksperter i sager om hævd og kan føre sagen, så dine chancer for at få medhold maksimeres. På sagfoererne.com kan du læse meget mere om reglerne for hævd og dine muligheder for at føre en sag herom. Du kan også kontakte Sagførerne telefonisk, hvor du kan få en gratis og uforpligtende samtale om dine muligheder i sagen.